پیشگیری از تخلفات و جرایم ورزش در حوزه ی شهرستان تربت جام

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 361

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICDSCONF01_049

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

از انجا که تخلفات و جرایم ورزشی در کشور عزیزمان ایران، روز به روز در حال افزایش است، مشکلات ناشی از این تخلفات وجرایم ورزشی نیز در شهرستان تربت جام روز به روز افزایش می یابد تا جایی که سبب شده مشکلات فراوانی از جمله عدمترغیب جوانان به ورود در حوزه های ورزش در شهرستان تربت جام، عدم جایگاه مناسب برای ورزش تربت جام، عدم روحیه ینشاط و شادابی در بین مردم جامعه و... را برای مردم شهر تربت جام فراهم اورد.برای رسیدن به این مقصود، ابتدا منابع مورد نیاز جمع آوری شده و بعد از مطالعه و فیش برداری و تجزیه و تحلیل یافته ها بهروش استقرایی – تحلیلی، عمل شده است و برای ممتاز شدن اثر، به انجام مصاحباتی از مسیولین و مردم پرداخته ام که علاوهبر بحث های تیوری، واقعیات جامعه را نیز به تصویر بکشم.مهمترین دستاوردهای این پژوهش را می توان در این موارد دانست: ا- قوانین و مقرراتی که برای ورزش و شاخه های ورزشیوضع شده اند یسیار زیاد و نامنسجم هستند، ب- ضمانت اجرای مناسبی برای قوانین ورزشی وجود ندارد، ج- سالم ورزش درشهر ترب تجام از تخلفات و جرایم ورزشی، نیازمند توجه بیش از پیش مسیولین و همه ی نهادهای ذ یربط است، د- پیشگیریاز تخلفات و جرایم ورزشی در حوزه ی شهر ترب تجام، سبب پیشرفت بیشتر ورزش شده و علاوه بر این سبب ورود حداکثریجوانان به عرصه ی ورزش می شود، ه- نبود فضای مناسب ورزشی برای بعضی از شاخه های ورزش در شهر تربت جام، یکی ازنتایج تخلفات و جرایم ورزشی است.

نویسندگان

منصور امیرزاده جیرکل

دکتری فقه وحقوق عضوهیت علمی واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

ژیلا اهنگرانی

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران