پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی ناشی از وقوع بلایا در دانش آموزان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 356

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED08_035

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: نتایج زیان بار ناشی از وقوع بلایا، افراد آسیب-پذیر از جمله دانش آموزان را نسبت به سایر اعضای جامعه بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی مدل بومی پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی ناشی از وقوع بلایا در دانش-آموزان انجام گردید.روش کار: در مطالعه کیفی حاضر در سال 94 ، با 20 نفر از خبرگان در حوزه مدیریت بلایا و هفت نفر دانش-آموز اهل شهرستان مورموری با تجربه زلزله تابستان 93 ، که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از افراد کلیدی انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه-ساختاریافته چهره به چهره انجام گردید. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل چارچوبی پنج مرحله ای تحلیل شد. یافته -ها: تحلیل مصاحبه-های انجام شده با خبرگان و دانش آموزان با تجربه زلزله مورموری نشان داد جهت پیشگیری از آسیب-های روانی-اجتماعی پس از وقوع بلایا لازم است آموزش های لازم در این زمینه از طریق روش های مختلفی مانند آموزش عمومی از رسانه-ها یا آموزش های تخصصی از طریق مدارس و سازمان های مسیول پیش از وقوع بلایا به دانش-آموزان، خانواده آنها، معلمان و مسیولین مدرسه، تیم های مسیول امدادرسانی دولتی و غیردولتی NGOs داده شود. در این آموزش ها علاوه بر آشنایی با مفاهیم مربوط به بلایا، لازم است مفاهیمی همچون رفتارهای خودمراقبتی، روش-های کنترل خشم و اضطراب، نقش و وظایف سازمان های مسیول در بلایا، استفاده از تکنولوژی های مدرن قابل استفاده در بهداشت روانی-اجتماعی نیز مدنظر قرار بگیرد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به افزایش جهانی وقوع بلایا، راهکارهای پیشگیری و کاهش تلفات جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست-محیطی از اولویت های بین المللی مدیریت بلایا می باشد. توجه به گروه های آسیب پذیری مانند دانش-آموزان، به خصوص گروهی که در مدارس شبانه روزی یا مدارس استثنایی مشغول به تحصیل هستند، دارای اهمیت ویژه ای است. از این رو ضروری است پیش از وقوع بلایا، این گروه ها و نیازهای مختلف آنها شناسایی شوند و جهت تامین نیازهای فوق از روش های بومی متناسب و همگام با استانداردهای جهانی استفاده گردد

نویسندگان

زهرا عباسی دولت آبادی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران

حسام سیدین

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایران،

آیدین آرین خصال

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمانه میراسماعیلی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران