بررسی سبک شناسانه غزلیات نظامی بارویکرد سطح زبانی و مضمونی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 558

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTCONF05_065

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

این مقاله درصدد است تا ویژگی های سبک شناسانه غزلیات نظامی را با رویکرد زبانی و مضمونی را نشان دهد. در دنیای ادبیاتهر شاعر و یا نویسنده سبک خاص خود را دارد به طوری که سبک هر یک از بزرگان ادبی به دیگری شباهت ندارد و هر کسروش خاص خود را داشته و به گونه ای یگانه روزگار خویش بوده است. به روش خاص هر شاعر یا نویسنده برای بیان اندیشه،عواطف و با احساسانش سبک ادبی او گفته می شود و این متاثر است از تمام اتفاقات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هر آن چهکه در جامعه آن شاعر با نویسنده اتفاق افتاده است. از آنجایی که بررسی سبک شناسانه هر اثر ادبی، در شناخت ویژگی هایزیسایی، ادبی و فکری آن اثر نقش اساسی دارد، لذا در این پژوهش بر آن بوده ایم تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسیسبک شناسانه غزلیات نظامی با رویکرد سطح زبانی و مضمونی بپردازیم. روش جمع آوری اطلاعات تلفیقی از روش مطالعاتکتابخانه ای و دیگر منابع اطلاعاتی است. بدین صورت که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و در ساختار مقاله به کار رفته اند.

نویسندگان

علی پورامامی

سرپرست سرای دانشجویی مرکز آموزش عالی امام رضا (ع) اندیمشک

علی برهان زهی

دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب

مرید نیازی

سرپرست مرکز آموزش عالی امام رضا (ع) اندیمشک