بررسی رابطه بین مدیریت ریسک و ارزش شرکت با تاکید بر نقش ویژگی های هیات مدیره و کمیته حسابرسی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,553

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUDITING01_045

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها و مدیران، آنها را با چالش های متعددی مواجه ساخته است. برای مدیریت موثر این چالش ها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگی های خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. دراین تحقیق رابطه بین مدیریت ریسک و ارزش شرکت با تاکید بر نقش ویژگی های هیات مدیره و کمیته حسابرسی مورد بررسی قرارگرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1394 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد با افزایش مدیریت ریسک با ارزش شرکت بیشتر از سایر شرکتها خواهد بود ولی این مقدار از لحاظ آماری معنادار نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که با افزایش استقلال مدیران، مدیریت ریسک بر ارزش شرکت، افزایش معناداری نخواهند داشت. این درحالی است که وجود کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تاثیر مدیریت ریسک بر ارزش شرکت را به طور معناداری افزایش می دهد.

نویسندگان

محمدرضا مهربان پور

استادیار. عضو هیات علمی دانشگاه تهران.

نظام الدین رحیمیان

استادیار.عضو هیات علمی دانشگاه خاتم

مهناز آهنگری

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران.

سیدحسام وقفی

مربی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور