ارزیابی آسیب پذیری پل بتنی با استفاده از آزمایش ارتعاشات محیطی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 292

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM01_1150

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

زلزله پدیدهای اجتناب ناپذیر در کشور ایران است که در طول تاریخ خسارتهای مالی و جانی جبران ناپذیری به بار آورده است. یکی از عناصر مهم ارتباطی در هر شهر و یا کشور که قسمتی از شریان های حیاطی بوده و میبایست سرویس دهی خود را در مواقع بحران حفظ کنند پلها هستند. ازاین رو پایش سلامت پلها از اهمیت بالایی برخوردار است یکی از روشهای پایش سلامت پلها استفاده از آزمایش ارتعاشات محیطی میباشد. لذا در تحقیق حاضر از این روش برای تعیین مشخصات دینامیکی و شاخص آسیبپذیری پلها استفاده شده است؛ به این صورت که پل بتنی شهری انتخاب شده و با استفاده از روش نسبت طیفی افقی به قایم ریز ارتعاشات محیطی، فرکانس بنیادی و شاخص آسیب پذیری پلها بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از آزمایش ارتعاشات محیطی برای بررسی سریع پلها به عنوان روشی کارآمد وکم هزینه است.

نویسندگان

علیرضا سیاهوشی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران

پنام زرفام

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران

اصغر آزادی

دانشگاه پیام نور، واحد پرند، گروه زمین شناسی، تهران، ایران _