ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای خانه های روستاهای تاریخی اورامان تخت و پالنگان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 448

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM01_1102

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق ابتدا با استفاده از برداشت های میدانی از روستاهای تاریخی اورامان تخت و پالنگان واقع در استان کردستان ویژگی های سازه ای معماری بوم ساخت ساختمان های سنگی خشکه چین واقع در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش ارزیابی کیفی تفصیلی نشریه 376 میزان آسیب پذیری لرزه ای این ساختمان ها تعیین شد، در ادامه با توجه به لزوم ارزیابی کمی، با استفاده از ریزمدل سازی این دیوارها ، رفتار آنها همانند نحوه ترک خوردگی و منحنی های رفتاری بدست آمد. با ارزیابی کیفی 15 ساختمان از هر یک از دو روستای تاریخی اورامان تخت و پالنگان نشان داده شد که میانگین درصد آسیب پذیری لرزه ای این ساختمان ها برای روستای اورامان تخت و پالنگان به ترتیب 75.7 و 79 می باشد و با ارزیابی کمی دیوارهای سنگی خشکه چین این ساختمان ها مشخص شد که نحوه خرابی آنها به صورت لغزشی در قطر دیوار در بین واحدهای سنگی می باشد. همچنین با افزایش بار ثقلی روی دیوار از 25/0 به 1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، مقاومت حداکثر نمونه 1.7 برابر افزایش یافته است و با ایجاد بازشو در دیوارهای سنگی اولین ترک خوردگی ها در گوشه های بازشو به صورت لغزشی و قطری رخ می دهد، همچنین به علت ایجاد بازشو پنجره و در، ظرفیت نهایی نمونه به ترتیب 36 و 32 درصد کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ، ساختمان های سنگی خشکه چین ، اورامان تخت ، پالنگان ، معماری بوم ساخت

نویسندگان

فرهاد فلاحی

کارشناسی ارشد عمران گرایش زلزله ، دانشگاه علم و صنعت ، تهران ، ایران ،

رضا عباس نیا

استاد سازه ، دانشگاه علم و صنعت ، تهران ، ایران ،