پیش بینی رفتار روانگرایی در خاک ماسه ای با استفاده از مدل یکپارچه به روش ضمنی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM01_0392

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

روانگرایی خاک یک فرآیند انتقال از حالت جامد به حالت روان است. این نوع رفتار غالبا در خاک های ماسه ای سست اتفاق می افتد. پیش ینی مناسب این نوع رفتار برای ساخت و سازها در محیط های ماسه ای ضروری است. در این مقاله به منظور پیش بینی رفتار خاک ماسه ای سست از یک مدل یکپارچه استفاده شده است. این مدل از مفهوم حالت بحرانی و پارامتر حالت و یک قانون جریان ناهمراه استفاده می نماید. در مقاله حاضر جهت پیاده سازی مدل از الگوریتم نگاشت برگشتی بر اساس روش انتگرال گیری عددی ضمنی پسرو استفاده شده است. الگوریتم مدل به صورتی طراحی شده است که می توان تعداد گام های حل معادلات را تا رسیدن به جوابی دقیق کنترل نمود و همچنین در صورتی که نقطه تنشی خارج از سطح تسلیم قرار گیرد می تواند با دقت بالا آن را بر روی سطح تسلیم قرار دهد. در انتها جهت بررسی کارایی مدل در پیش بینی رفتار روانگرایی ، مدلسازی رفتار خاک ماسهToyoura با استفاده از مدل حاضر انجام گرفت و با نتایج داده های آزمایشگاهی مقایسه گردید. نشان داده شد که این مدل پیش بینی مناسبی از رفتار خاک ماسه ای سست دارد و هچنین الگوریتم مدل بر اساس روش انتگرال گیری عددی با توجه به دقت و همگرایی بالا می تواند به خوبی به منظور پیاده سازی مدل های سازنده مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

سیدایمان مقدم

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

احسان طاهری

استادیار گروه مکانیک سنگ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

مرتضی احمدی

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

سیدعلی قریشیان امیری

استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تکنولوژی نروژ