تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته نانو ذره دی اکسید تیتانیوم بررسی خصوصیات فیزیک شیمیایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 596

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISPSTP01_038

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته به عنوان بسته بندی زیست تخریب پذیر به روش قالب گیری محلول ساخته شد. در این پژوهش، اثر افزودن نانو ذره دیاکسید تیتانیوم (در سه سطح 1، درصد) روی فیلم های تهیه شده از بیوپلیمر نشاسته مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی های سطحی، خواص فیزیکی، نفوذ پذیری به بخار آب، خواص مکانیکی ویژگی های ریز ساختار نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزودن نانو دی اکسید تیتانیوم، خواص وابسته به آب (نفوذ پذیری به بخار آب، حلالیت جذب آب) فیلم نشاسته را کاهش می دهد. نانوذره دیاکسید تیتانیوم باعث کاهش مقاومت کششی افزایش کشش پذیری فیلم ها شد. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که اکثر خواص فیزیکی فیلم ها در ارتباط با ریزساختار آنها می باشد.

کلیدواژه ها:

نشاسته ، نانوذره دی اکسید تیتانیوم ، زیست تخریب پذیر

نویسندگان

وحید گودرزی

واحد تحقیق توسعه گروه دانش بنیان صنعتی طب پلاستیک نوین