شناسایی ارزیابی چالش های اجرای برنامه استراتژیک در شرکت گاز استان یزد ارایه راهکارهای بهبود

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC15_132

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر، با هدف شناسایی اولویت بندی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در شرکت گاز استان یزد به اجرا درآمده است تا با ارایه راهکار، بتواند برنامه را بطور موثرتری اجرایی نماید. محقق ضمن مطالعات کتابخانه ای مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه ای را تدوین کرده پس از کسب اطمینان از روایی پایایی پرسشنامه، توزیع آن بین تمامی کارشناسان مدیران مربوطه انجام شده است. سپس مدلسازی شاخصها در نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج آزمونهای آماری استنباطی، حاکی از میزان تاثیر گذاری هریک از چالش ها در عدم موفقیت برنامه بود که بر اساس این نتایج، مهمترین چالش های مطرح شده اولویت بندی گردید که سه مورد از مهمترین آنها شامل عدم آشنایی مدیران با برنامه استراتژیک فرایند آن؛ اعمال نظر شخصی در تعیین اهداف استراتژیک پیشبرد آن سازماندهی ضعیف نیروی انسانی مجری برنامه BSC می باشد؛ در ادامه برای مقابله با چالشها، راهکارهایی مبتنی بر نتایج بدست آمده، ارایه گردید.

نویسندگان

مهسا حق گو

دانشجوی رشناسی ارشد مهندسی صنایع- گرایش مدیریت مهندسی

محمدعلی وحدت

استادیار دانشکده صنایع دانشگاه یزد