پیش بینی آشوب در نانوتیر غیرکلاسیک بر روی بستر الاستیک غیرخطی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 448

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICME15_175

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش برای اولین بار، دینامیک غیرخطی نانوتیر غیرکلاسیک اویلر- برنولی بر روی بستر الاستیک غیرخطی و مورد استفاده در سیستم های نانوالکترومکانیکی، مورد تحلیل قرار گرفته و محدوده رفتار آشوبناک در آن پیش بینی می شود. با استفاده از اصل همیلتون، معادله حاکم بر نانوتیر اویلر- برنولی بر روی بستر الاستیک غیرخطی، با در نظر گرفتنغیرخطی هندسی فون کارمن و براساس تیوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده استخراج می گردد. در گام بعد با بکاربردن روش گلرکین و با فرض تحریک هارمونیک معادله دینامیک غیرخطی اجباری نانوتیر برای شرایط مرزی دوانتها تکیه گاه ساده بدست می آید. سپس رفتار آشوبناک سیستم مورد تحلیل قرار می گیرد. مدارهای هموکلینیک سیستم بدوناغتشاش رسم شده و برخورد منیفلدهای پایدار و ناپایدار که معیاری برای پیش بینی آشوب در سیستم است با استفاده از روش ملنیکف بررسی می شود. نمودارهای صفحه فاز، مقطع پوانکاره و پاسخ زمانی برای مقادیر مختلف نسبت ابعادی رسم شده و تاثیر چشمگیر ابعاد در رفتار دینامیکی سیستم نمایش داده شده و نتیجه گیری می شود که آشوب در نانوتیروابسته به ابعاد است و استفاده از تیوری های غیرکلاسیک برای تحلیل آشوب نانونوتیرها یک ضرورت می باشد. نتایج این پژوهش در فرایند تولید و بهینه سازی سیستم های نانوالکترو مکانیکی دارای کاربرد می باشد

کلیدواژه ها:

سیستم های نانوالکترو مکانیکی ، دینامیک غیرخطی ، تیوری تنش کوپل اصلاح شده ، نانوتیر ، آشوب

نویسندگان

حسین کارآمد

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان

ستار مالکی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان

عطیه اندخشیده

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان