مطالعه وابستگی ابعادی در دینامیک غیرخطی میکرو- نانوعملگر

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 360

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICME15_169

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش، رفتار وابسته به ابعاد ارتعاشات غیرخطی میکرو/ نانوعملگربراساس تیوری تنش گرادیان کرنش اصلاح شده بررسی می شود. با استفاده از اصل همیلتون، معادله حاکم بر نانوعملگر بر اساس تیوری گرادیان کرنش اصلاح شده استخراج می گردد. سپس معادله دیفرانسیل جزیی حاصل، با استفاده از روش مشتقات تربیعی بهبود یافته حل می شودتا شکل مود و فرکانس طبیعی غیرکلاسیک سیستم بدست آید. سپس با استفاده از روش گلرکین، معادلات دیفرانسیل جزیی غیرخطی حاکم بر ارتعاشات به معادله دیفرانسیل معمولی غیرخطی با متغیر زمان کاهش می یابد. با فرض وجود تحریک هار مونیک، معادله موجود، با استفاده از ماتریس دیفرانسیل گیر اسپکترال که بر اساس مشتقات توابع پریودیکپایه تعریف شده است، تفکیک می گردد. در پایان معادله غیرخطی پارامتری حاصل با استفاده از روش طول کمان حل شده و فرکانس غیرخطی نانوعملگر بدست می آید. نتایج پژوهش جاری نشان می دهد که دینامیک نانوعملگر وابسته به ابعاد است. نتایج این مقاله در تولید نانوعمگرها دارای کاربرد می باشد

نویسندگان

عطیه اندخشیده

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان

ستار مالکی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان

حسین کارآمد

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان