خط مشی گذاری فاوا در ایران (1386-131)؛ ارزیابی محتوای دیجیتال اسلامی از تکفا تا تسما

سال انتشار:

1390

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

252

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRC-18-40_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر شناسایی، توصیف و تحلیل جایکاه محتوای دیجیتال اسلامی در خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران در سال های 1381تا 1386 است؛ در تحلیل خط مشی های فاوا از مدل خط مشی گذاری فرایندی استفاده شده است. از جمله اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توسعه استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف کشوراست. بدین منظور، با توجه به انگیزه های دولت و پس از ابلاغیه سیاست های کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای در سال 1380 گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران در دستور کار سیاست های کلان دولت قرار گرفت. در سال 1381 برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری به عنوان یکی از برنامه های هفت گانه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز، آیین نامه ای تحت عنوان توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتبطات با نام اختصاری تکفا توسط هییت وزیران تصویب شد و از سال 1383 اجرایی گردید. در سال 1385 برنامه تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) طرح و در سال 1389 طرح تکفا 3 مطرح شده است. تحلیل و ارزیابی خط مشی های محتوایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های گذشته براساس یک مدل علمی و کلان به لحاظ هزینه ملی و اثرگذاری قطعی بر آینده فرهنگ و ارتباطات در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی این سیاست ها در قالب شش سوال اصلی مدل فرایندی نشان می دهد که توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دو بال زیرساخت و محتواست که این دو بال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهند شد. در جمهوری اسلامی ایران و در برنامه توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاه غالب به حوزه زیرساخت ممعطوف بود و عملا حوزه محتوای الکترونیکی بومی و بالطبع حوزه محتوای دیجیتال اسلامی، مغفول ماند که این مقاله براساس مدل تعیین شده، به بررسی محتوای دیجیتال اسلامی در میان برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بین سال های 81 تا 86 خواهد پرداخت.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ، خط مشی گذاری فاوا ، محتوای دیجیتال اسلامی ، توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) ، مدل فرایندی

نویسندگان

حسام الدینآشنا
حسام الدین آشنا

استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)

محمدرضابرزویی
محمدرضا برزویی

کارشناس ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)