بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر مقیاس های علامتی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 328

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJBD-3-1_004

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

سرطان پستان از جمله بیماریهای مزمن است که به واسطه علایم و عوارض جانبی ناشی از درمانهای موضعی و سیستمیک از جمله جراحی و شیمی درمانی میتواند کیفیت زندگی زنان را تحت تاثیر قرار دهد و از آنجاییکه خانواده به عنوان اولین منبع مراقبتی و حمایتی برای عضو مبتلا به بیماری محسوب میشود، نوع نگرش خانواده نسبت به بیماری و علایم و عوارض ناشی از آن تاثیر ویژهای در امر مراقبت از بیمار دارد، لذا یکی از سیاست های مهم مراقبتی این است که خانواده بهعنوان یک مددجو نیاز به دانش و درک بیشتری نسبت به فرآیند بیماری و درمان دارد. لذا، لازم است برگزاری جلسات آموزشی و مشاورهای جهت ارتقاء کیفیت زندگی بیماران با حضور بیمار و اعضای خانواده و با در نظر گرفتن فاکتورهای تاثیرگذار بر خانواده صورت پذیرد. از این رو مطالعه حاضر برای تعیین تاثیر مشاوره با خانواده بر مقیاس های علامتی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی انجام گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که نمونه های این پژوهش شامل زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در درمانگاه های واقع در شهر قزوین و زنجان بودند که در دو گروه آزمون و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمون تحت 8 جلسه برنامه مشاوره با خانواده با حضور همسر و فرزند قرار گرفتند. به طوریکه کیفیت زندگی بیماران هر دو گروه در ابعاد علامتی در ابتدا و انتهای کار اندازه گیری شد و داده ها با نرم افزار spss نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مشاوره با خانواده سبب کاهش عوارض عمومی ناشی از شیمیدرمانی همچون خستگی، تهوع و استفراغ، درد، تنفس دردناک، اختلال خواب، بی اشتهایی، یبوست، اسهال، مشکلات اقتصادی و همچنین علایم و عوارض اختصاصی ناشی از سرطان پستان و شیمیدرمانی همچون علایم پستان (درد، تورم، حساسیت و ضایعات پوستی در پستان) و بازو(درد و تورم در بازو و شانه) و نگرانی نسبت به ریزش مو گردیده است. p<0/05نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر که نشان دهنده تاثیر مشاوره با خانواده در کاهش عوارض ناشی از بیماری و درمان بوده است، پیشنهاد میگردد جهت ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی توجه ویژهای به نقش و جایگاه خانواده جهت مشارکت در فرایند مداخلات درمانی و بالینی و حمایت از بیمار صورت گیرد

نویسندگان

فاطمه سمیعی سیبنی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس

منیره انوشه

دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه الحانی

دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس