تاثیر پودر بسیار ریز پوکه سهند (بستان آباد)در مقاومت فشاری بتن در حالت افزودنی وکاربرد دانه بندی مناسب این پوکه به جای ماسه وتاثیر توام دو حالت مذکور

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIE01_142

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

پژوهشگران به منظور مرتفع سازی و رفع مشکلات آلاینده های زیست محیطی و همچنین بهبود خواص مقاومتی بتن، به دنبال استفاده از موادی با خاصیت مشابه سیمان، به عنوان جایگزین درصدی از سیمان مصرفی در بتن میباشند. پوکه معدنی در صورت استفاده مناسب و بهینه، علاوه بر کاهش هزینه تولید بتن باعث بهبود خواص مقاومتی بتن و کاهش آلاینده های زیست محیطی نیز میگردد. در این تحقیق برای بهبود خواص مکانیکی بتن از پوکه معدنی بسیار ریز سهند استفاده شده است. در این تحقیق کاربرد پوکه معدنی بسیار ریز در حالت افزودنی و همچنین جایگزینی دانه بندی مناسبی از پوکه سهند به جای بخشی از ماسه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مقاومت فشاری، مقدار جذب آب نمونه های حاوی پودر پوکه معدنی با بتن معمولی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که استفاده از پوکه بسیار ریز به مقدار 20 درصد وزن سیمان در بلند مدت) 28 روز به بعد( باعث افزایش مقاومت فشاری بتن میگردد. همچنین استفاده از پوکه معمولی مقاومت فشاری بتن را بصورت قابل توجهی کاهش میدهد. اما با کاهش وزن مخصوص بتن در کاهش نیروهای زلزله موثر است. در نهایت ترکیبی از افزودنی پوکه بسیار ریز وجایگزینی دانه بندی مناسب پوکه سهند به جای بخشی از ماسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ونتایج ارایه گردیده است.

کلیدواژه ها:

بتن -پوکه -مقاومت فشاری -جذب آب

نویسندگان

محمود نامی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،ایران

بهمن شروانی تبار

دکترای عمران مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز،ایران