بررسی ضریب نامعینی درسیستم قاب خمشی بتنی متوسط دارای نامنظمی هندسی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 348

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIE01_057

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی دارای نامنظمی هندسی در پلان به صورت عددی در نرم افزار Etabs 2015 مدل سازی شده است.برای دستیابی به نتایج مطلوب و قابل اتکا چند نمونه ساختمان بتن آرمه با سیستم سازهای ذکر شده با تعداد طبقات 3،6،9 و تعداد دهانه های 2،3 و 4 ، طبق آیین نامه طراحی ساختمانهای بتنی ACI 318-14 ،طراحی شده است.سپس تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی )پوشآور( مقاومت جانبی طبقات محاسبه گردیده است. بارعایت بندهای ویرایش چهارم استاندارد 2800 مربوط به درجه نامعینی درحالت سازه های موردمطالعه، تضعیف و تحت آنالیز غیر خطی قرارمی گیرد.با استفاده ازداده های بدست آمده ازاین آنالیز، پاسخ سازه های اولیه و سازه های تضعیف شده مقایسه شده است.در نهایت میزان افت مقاومت طبقه مورد مطالعه شده است.دراین بررسی روش ساده شدهای جهت تعیین ضریب نامعینی) ρ) در سازه های بتنی با سیستم قاب خمشی دارای نامنظمی هندسی در پلان پیشنهادشده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جلال محرم زاده

کارشناسی ارشد،گروه مهندسی عمران،واحداهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران،

سیدسینا کورهلی

استادیار، گروه مهندسی عمران،واحداهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران،