ارایه مکانیزمی مبتنی بر نگاشت آشوب لجستیک و استگانوگرافی در تصاویر دیجیتال

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECIT01_003

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

امروزه با پیشرفت و گسترش رایانه ها و شبکه های جهانی، تامین امنیت و تضمین عدم دسترسی غیرمجاز به اطلاعات محرمانه افراد و سازمانهای مختلف بیشتر از پیش احساس میشود. استگانوگرافی هنر مخفیکردن یک پیام در یک کانال یا معبر ارتباطی است به طوری که نوع خاصی از اطلاعات موردنظر در سایر انواع اطلاعات نهفته میشود. حاملهای متعددی برای این موضوع مانند متن، موسیقی، ویدیو و تصویر قابل طرح است ولی تصاویر دیجیتال به دلیل کثرت استفاده آنها در حوزه اینترنت از عمومیت قابل تاملی برخوردار هستند. در این مقاله از استگانوگرافی در تصاویر دیجیتال استفاده شده است. پس از جمعآوری تصاویر و تعیین نقاط لبه، با استفاده از نگاشت آشوب لجستیک یک الگوی باینری هماندازه با تصویر تعیین شده است که با درنظرگرفتن محل تلاقی نقاط لبه و الگوی باینری متن در بیتهای کم ارزش پیکسل های تصویر حامل جایگذاری شده است. تصاویر مورد استفاده به صورت رنگی هستند که باعث افزایش نرخ جایگذاری میشود. نتایج براساس معیارهای زمان جایگذاری، نرخ جایگذاری و انواع معیارهای خطا و نسبت سیگنال به نویز نمایش داده شده است.

نویسندگان

هادی مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، یزد

محسن سرداری زارچی

استادیار گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حایری میبد، یزد