بررسی تاثیر منابع قدرت مدیران بر تعهد عاطفی کارکنان با نقش میانجی ویژگی های شخصیتی کارکنان در سازمان های دولتی شهر سرابله

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 342

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF12_028

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر منابع قدرت مدیران بر تعهد عاطفی کارکنان با نقش میانجی ویژگی های شخصیتی کارکنان در سازمان های دولتی شهر سرابله می باشد این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، جزء پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان در سازمان های دولتی شهر سرابله می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه را 191 نفر در نظر می گیریم. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فلات زدگی شغلی، حسادت سازمانی و عدالت سازمانی می باشد که در میان 191 نفر نمونه آماری توزیع شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار spss و تحت آزمون های آماری همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.

کلیدواژه ها:

امنیت شغلی ، ترک خدمت کارکنان ، کارکنان در سازمان های دولتی شهر سرابله

نویسندگان

نصرت اله میرزایی

مسیول امور اداری شهرداری شباب

اله کرم رنجبر

رییس اداره تامین اجتماعی شهرستان چرداول

زهرا عباسی

مسیول امور اداری شهرداری مهر

سیاوش پیری

کارشناس درآمد و سرمایه گذاری شهرداری شباب