بررسی نقش مشتری مداری در افزایش وفاداری مشتریان شرکت های بیمه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 507

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INSDEV21_021

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

در دنیای پر رقابت امروزی کسب سهم از بازار بیشتر و ارایه محصولات با کیفیت بالاتر نسبت به رقبا اهرم های ایجاد کننده مزیت رقابتی بادوام برای شرکت ها بشمار می رود. صنعت بیمه در ایران در دهه های گذشته دچار تحولات عظیمی شده و فعالیت شرکت های بیمه در کشور در حال افزایش می باشد. با افزایش رقابت بین شرکت های بیمه در زمینه به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، کسب رضایت بیشتر و وفاداری مشتریان امری اجتناب ناپذیر است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مشتری مداری در افزایش وفاداری مشتریان شرکت های بیمه می باشد. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و در آن از دو پرسشنامه محقق ساخته بمنظور سنجش نقش مشتری مداری در وفاداری مشتریان استفاده شده است جامعه آماری پژوهش شامل تمام مشتریان شرکت بیمه آرمان در شهر تهران می باشد. در طول یک دوره سه ماهه، 300 نفر از مشتریان این شرکت به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. از این تعداد 275 پرسشنامه کامل بدست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده، توسط نرم افزار SPSSتحیلی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و مشتری مداری بطور معناداری میزان وفاداری مشتریان را افزایش می دهد.

نویسندگان

حسن شاکری

مدیر تحقیق و توسعه بیمه آرمان

سمیه موسوی قیداری

کارشناس تحقیق و توسعه بیمه آرمان