مطالعه نظری تولید اتم پادهیدروژن توسط فرآیند بازآرایی بار در برخورد پادپروتون با اتم پوزیترونیوم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-17-3_010

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

در کار حاضر محاسبه سطح مقطع جزیی و کل برای تولید اتم پادهیدروژن در حالت پایه و چند حالت برانگیخته، توسط بازچینیهای مختلف هامیلتونی و با استفاده از پتانسیلهای برهمکنشی الکترونی و الکترون- پادپروتون، به عنوان تقریبهای بورن موج تخت و بورن موج واپیچیده کولنی در محدوده انرژیهای میانی و بالا انجام شده است. در این محاسبات اتم پوزیترونیوم در حالت پایه در نظر گرفته شده و تشکیل اتم پادهیدروژن در حالت پایه و حالتهای برانگیخته 2 p,2s مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده به صورت سطح مقطع جزیی و کل با داده های تجربی و نظریه های مختلف در دسترس مقایسه شده است. محاسبات نشان میدهند که تقریب بورن موج تخت در کانال بازآرایی بار برخلاف کانال تهییج به نتایج بهتری در مقایسه با تقریب بورن موج واپیچیده کولنی منجر خواهد شد.

نویسندگان

حکیمه پیشکوی

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

رضا فتحی

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان