استفاده از آزمون صوت سنجی به عنوان یک روش جایگزین مناسب برای یافتن رفتار ارتعاشی موتور ارتقا یافته دریایی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 419

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPROPU01_076

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر سطح ارتعاشات موتور ارتقا یافته دریایی توسط آزمون صوت سنجی بررسی شده است. تجهیزات مورد نیاز برای اجرایآزمون صوت سنجی شامل دستگاه ردیاب، کارت های سخ تافزاری و دوربین و نرم افزار پردازش سیگنال می باشد. آزمون صوت سنجیبرای تمام سیلندرهای موتور و پایین بدنه در هر دو ردیف موتور انجام شده است. نتایج بر اساس کانتور فشار، کانتور سرعت و طیفتوانی میانگین سرعت ارایه شده است. نتایج حاصل از آزمون صوت سنجی با نتایج مربوط به آزمون ارتعاشی (شتاب سنجی) مقایسه ومشاهده شد که نتایج از تطابق خوبی برخوردار هستند به طوری که حداکثر خطا بین داد ههای این دو آزمون 10 % است. بنابراینمی توان از آزمون صوت سنجی به عنوان یک روش کارامد و کم هزینه جهت بررسی ارتعاشات موتور بهره گرفت.

نویسندگان

علیرضا زارعی

کارشناس ارشد مکانیک، آمل

آرین زارع قادی

دکتری مکانیک، آمل

حدیثه کریمایی

دکتری مکانیک، تهران

حمیدرضا چمنی

دکتری مکانیک، تهران