طراحی شبکه زنجیره تامین چندسطحی حلقه بسته تحت شرایطی فازی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 676

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGCC02_001

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها برای باقی ماندن در بازار رقابتی باید محصولاتی مطابق با خواست مشتریان را با کمترین هزینه تولیدکنند. برای دستیابی به این مهم، سازمانها باید علاوه بر توجه به فعالیتهای داخلی خود، منابع و تشکیلات مرتبطخارجی را نیز موردتوجه قرار دهند. بدین ترتیب، به سمت مدیریت زنجیره تامین سوق مییابند. در عصر حاضر، زنجیرهتامین به عاملی مهم و حیاتی در بازارهای جهانی تبدیل شده است، به طوریکه در عرصه جهانی، رقابت اصلی در بینزنجیره های تامین صورت می گیرد. ازاینرو، طراحی مناسب زنجیره تامین، یک مزیت رقابتی برای سازمان ها محسوبمی شده و طراحی زنجیره تامین یا طراحی مجدد آن، یکی از تصمیمات اساسی زنجیره تامین به شمار میرود. اینمطالعه، به دنبال طراحی زنجیره تامین چند محصولی، چند سطحی تحت شرایط کاملا فازی است. بدین منظور، شبکهپیشنهادی ارایه گردیده که دارای سه سطح در جهت رو به جلو (تامین کنندگان، تولید و توزیع، مشتریان میانی) و دارایسه سطح در جهت معکوس (مراکز جمع آوری و بازرسی، انهدام) می باشد. تابع هدف مدل حداکثر کردن سود است.

نویسندگان

عرفان واحدی

گروه مدیریت صنعتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

ایوب رحیم زاده

استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران