برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره در یک ریزشبکه ی مستقل با حضور منابع تولید تجدیدپذیر و بارهای پاسخگو

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

258

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICREDG06_105

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

توان های تولیدی از واحدهای بادی و خورشیدی که به ترتیب تابعی از سرعت باد و تابش خورشید میباشند دارای ماهیت غیرقطعی هستند. از این رو، بهره بردار ریزشبکه در برنامه ریزی انرژی برای یک روز آینده با یک مسیله ی احتمالاتی مواجه است. در این مقاله، برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیرهی یک ریزشبکه جزیرهای با حضور منابع تولید تجدیدپذیر و مشارکت بارهای پاسخگو مطالعه شده است. بدین منظور یک مدل احتمالاتی پیشنهاد شده که هدف آن کمینه کردن هزینه های بهره برداری ریزشبکه و نیز هزینه های انرژی مشترکین با در نظر گرفتن عدم قطعیت های ناشی از منابع تولید تجدیدپذیر و بارهای پاسخگو است. عدم قطعیت های ناشی از تولیدات تجدیدپذیر و تقاضای بارها با روش تولید و کاهش سناریو مدل سازی شده است. برنامه ی پیشنهادی در دو حالت با و بدون مشارکت بارها در برنامههای پاسخگویی بار در یک ریزشبکه جزیرهای پیاده سازی شده و نتایج آن تحلیل شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مصطفیواحدی پوردهرایی
مصطفی واحدی پوردهرایی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند،

همارشیدی زاده کرمانی
هما رشیدی زاده کرمانی

دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند،

حمیدرضانجفی
حمیدرضا نجفی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند،