افزایش سطح محرمانگی و حفظ حریم خصوصی دادهها در رایانش ابری با استفاده ازپروتکل پازل مشتری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 698

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF05_012

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

امنیت بالا یکی از مهمترین چالشهایی است که برای استفاده از رایانش ابری همیشه مطرح میشود؛ زیرا در این نوع رایانش برنامهها و دادههای کاربران قرار است از حالت محلی خارج شده و به مراکز داده بر روی ماشینهای مجازی که در اختیارشان قرار میگیرد منتقل شوند. در این مقاله پروتکل پازل مشتری برای محافظت از هر پروتکل آسیبپذیر نسبت به حملات کاهش ارتباط ساخته شده است. وقتی که یک ارتباط در پروتکل پازل مشتری ایجاد میشود، برای اجرای پروتکل M مشتری باید درخواست خود را به سرور ارسال کند، در شرایط عادی سرور پاسخ میدهد نه و معمولا پروتکل M به صورت عادی انجام شده و دسترسی به پروتکل اساسی اعطا میشود. اگر سرور زیر حمله باشد و مقدار maxcon از حد مجاز تجاوز کند، پروتکل ارسال پازل را شروع میکند. برای کاربری که یک ارتباط را به سمت سرور آغاز میکند، او باید یک پازل را حل کند و راهحل را در یک مدت زمان محدود به سرور تحویل دهد، سپس سرور پازل را تایید کرده و اگر به درستی حل شده باشد اجازه دسترسی به پروتکل تحت حفاظت برای مدت زمان محدود اعطا میشود. در این مقاله پیشنهاد میشود که امنیت دادهها را پیش از ورود به سرویس ذخیرهسازی ابر تامین کند تا بتوان بیمیلی استفاده از خدمات بستر ابر به دلیل نداشتن اعتماد به آن ابر را کاهش داد.

نویسندگان

سمیه لطفی

گروه کامپیوتر، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

هلنا کجوییان جعفری

گروه کامپیوتر، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

فاطمه صف آرا

گروه کامپیوتر، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.