حذف فسفر از محلول آبی توسط هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 608

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SMSER03_172

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

حیات اکوسیستم های آبی در اثر تجمع بیش از حد فسفر در آنها مورد تهدید قرار می گیرد. بنابراین، ارایه یک روش موثر جهت حذف فسفر از محلول های آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، یک هیدروکسید دو گانه لایه ای منیزیم-آهن به صورت آزمایشگاهی تهیه و قابلیت جذب سطحی فسفر توسط آن بررسی گردید. نتایج پراش پرتو ایکس نشان داد که جاذب سنتز شده به خوبی از الگوی پراش پرتو ایکس ترکیبات هیدروتالکیت پیروی می کند و موید ساختار دو گانه لایه ای جاذب بود. آزمایشات جذب سطحی به صورت تعادلی با میزان جاذب 5 گرم بر لیتر و غلظت فسفر 5 تا 300 میلی گرم بر لیتر انجام گردید. نتایج برازش مدل های جذب سطحی لانگمویر و فروندلیچ نشان داد که مدل لانگمویر با ضریب همبستگی بیشتر و خطای استاندارد کمتر توصیف بهتری از داده های جذب سطحی فسفر بر روی هیدروکسید دوگانه لایه ای داشت. بر اساس این مدل، ظرفیت جذب سطحی فسفر توسط جاذب سنتز شده 96/13 میلی گرم بر گرم و انرژی جذب 58/0 لیتر بر گرم محاسبه گردید.

نویسندگان

حسن بلبل

دانشجوی دکترای بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجید فکری

استاد بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجید حجازی

دانشیار بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ناصر برومند

دانشیار بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان