رفتار شمع های کوتاه در برابر نیرو های جانبی (مطالعه موردی: شمع های پایه پنل های نیروگاه خورشیدی رفسنجان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 298

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGGCONF01_005

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

شمع های کوتاه به شمع هایی می گویند که رفتار صلب دارند و شکست در آن ها به صورت شکست صلب است و همراه با چرخش کل شمع همراه است. در واقع این خاک است که در این حالت به گسیختگی می رسد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه جابجایی به دست آمده از روش های تیوری با آزمون های برجا می باشد. محدودیت ها و درصد خطای روش های تیوری با استفاده از روش مدول واکنش بستر و یا روش منحنی های بار- جابجایی، مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. روش انجام آزمون ها به نحوی بوده است که شمع هایی با مشخصات یکسان در اعماق مختلف به درون خاک کوبیده شده و بواسطه گیج های اندازه گیری، جابجایی شمع متناظر با میزان نیروی وارده به ثبت رسیده و با نتایج حاصل از تحلیل منحنی های بار- جابجایی مقایسه شده است. نتایج نشان داد که تطابق قابل قبولی از تخمین میزان جابجایی سر شمع توسط روش بار-جابجایی و آزمون های برجا وجود دارد. برای شمع های با عمق 120 سانتیمتر نتایج به دست آمده از روش بار-جابجایی به صورت محافظه کارانه ای کمتر از میزان جابجایی به دست آمده از آزمایشات انجام شده در محل پروژه می باشد.

نویسندگان

عبدالحسن وزیرزاده ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سید مرتضی مرندی

استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان