تاثیر نوع گره بر خواص فیزیکی فرش:عرض بافت، طول نقش مایه ها، طول گره و وزن فرش

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 320

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOLJAM-6-16_004

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

این مقاله با استفاده از نمونه های قالی که توسط یک بافنده از مواد اولیه یکسان و کاربرد چهار نوع گره متقارن، نامتقارن، جفتی و بی گره بافته شده اند، تاثیر این گره ها بر خواص فیزیکی قالی شامل عرض بافت، طول نقش مایه ها، طول گره و وزن را اندازهگیری می کند. نمونه های بافته شده در دو روش تولید شدند.نتایج نشان میدهند که عرض نمونه های جفتی و بیگره پس از پایین آوردن از دار کاهش مییابد، در حالی که کاهش عرض در نمونه های متقارن و نامتقارن بسیار اندک است. طول نقش مایه ها بستگی به میزان تغییر ابعاد فرش دارد و در نمونه هایی که تغییر ابعاد رخ داده است، ابعاد نقش مایه نیز تغییر کرده و در مواردی که تغییر ابعاد درفرش ایجاد نشده، نقش مایه ها نیز دستخوش تغییر نشده اند. در عین حال با بررسی کیفی نقوش ایجاد شده در چهار نمونه، تغییراتی که در اجزای نقش مایه به وجود آمده و از نظر وضوح نقش تفاوت هایی که بین نمونه های مختلف پدید آمده است نیز مورد بحث قرار گرفته اند. با بررسی طول گره مشخص شد که بیشترین طول گره مربوط به گره جفتی و کوتاه ترین گره مربوط به بی گره است. نتایج نسبت وزن خامه قالی به وزن کل فرش نشان می دهد که در گره های متقارن و نامتقارن بیش ازدو سوم وزن فرش مربوط به خامه قالی است که به این ترتیب پیش بینی می شود در کاربردهای مکانیکی نسبت به سایر نمونه ها برتری داشته باشند، در حالی که نمونه جفتی کمترین نسبت خامه مصرفی را داشته و به همین دلیل می تواند ضعیف ترین عملکرد مکانیکی را از خود نشان دهد.

نویسندگان

سیدجلال الدین بصام

استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

محسن حمیدی

اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان

بهشته نصیری راد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری