مطالعه تطبیقی کارکرد رسانه های اجتماعی در صدا و سیما و شبکه بی بی سی فارسی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 435

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSNE-25-1_004

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

امروزه رسانه های اجتماعی یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در تحولات اجتماعی محسوب می شوند.رسانه های اجتماعی که در حوزه رسانه های نوین جای گرفته اند، در برهه های حساس سیاسی اجتماعی، درمقابل محدودیت ضریب نفوذ رسانه های سنتی ظرفیت بالای خود را نشان داده اند. تحقیقات متعددی در اینزمینه انجام شده است. پژوهش ها نشان داده است که رسانه های اجتماعی خاستگاه تحولات بسیاری در جامعهمدنی هستند و رابطه تنگانگی میان حوزه عمومی و بدنه دولت ها برقرار کرده اند.اهمیت نقش آفرینی مجریان رسانه های جمعی در رسانه های نوین اجتماعی موضوعی است که رویترز درسال 2010 ، در گزارش خبرنگاری در عصر رسانه های اجتماعی منتشر کرد. در این گزارش به رشدپدیده ای به نام شهروند خبرنگار و تاثیر آن بر رسانه های سنتی اشاره و بر ضرورت بقا و فعال بودنخبرنگاران در رسانه های اجتماعی تاکید شد. (خبرنگاری در عصر رسانه های اجتماعی، 2010)در این مقاله با بررسی همگرایی رسانه ملی و شبکه تلویز یونی بی بی سی فارسی با شبکه اجتماعی فیس بوکبه دنبال تعیین میزان استفاده مجریان رسانه ملی و بی بی سی فارسی از ظرفیت این شبکه های اجتماعی درجریان سازی و جهت دهی افکار عمومی بوده ایم. بدین سبب، میزان فعالیت مجریان شناخته شده صدا و سیما ومجریان شبکه بی بی سی فارسی در بازه زمانی 17 تا 27 اردیبهشت ماه 1392 ، هم زمان با ثبت نام نامزدهایانتخابات ریاست جمهوری ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. میزان اثرگذاری فعالبت مجریان با شاخص هاییچون میزان مطالب منتشرشده مرتبط با انتخابات و نامزدهای ریاست جمهوری و بازخورد مخاطبان تحلیلشده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، با تفاوت قابل توجهی مجریان شبکه فارسی بی بی سی نسبت بهمجریان صدا و سیما از فرصت رسانه های اجتماعی به منظور تنویر افکار عمومی بهره برده اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احسان پوری

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

زهرا عنایتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران