مقایسه رویش قطری گونه وی ول در توده های کمتر دست خورده و گلازنی شده

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 408

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCCDCE04_326

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

گونه وی ول از گونه های مهم تشکیل دهنده ی جنگل های زاگرس شمالی می باشد که به دلیل خوش خوراکی برگ ها در معرض گلازنی شدید قرار گرفته است. به منظور مقایسه رویش قطری گونه وی ول در توده های گلازنی شده و کمتر دست خورده، یک توده کمتر دست خورده (مساحت 7/0 هکتار) و یک توده گلازنی شده (مساحت 1 هکتار) در مجاورت یکدیگر با شرایط فیزیوگرافی تقریبا مشابه انتخاب شد. برای بررسی رویش قطری در توده کمتر دست خورده و گلازنی شده به ترتیب 23 و 17 اصله درخت وی ول انتخاب و در ارتفاع یک متری بوسیله مته سال سنج یک جفت نمونه رویشی در دو جهت عمود بر هم برداشت شد. سپس متوسط رویش قطری در طبقات قطری همنام، در سال های مشابه و در کلاس های سنی مشابه تعیین شد. نتایج نشان داد بین میانگین رویش قطری در طبقات قطری همنام در سطح 5 درصد و در طبقات سنی در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

گلازنی ، گلاجار ، توده کمتر دست خورده ، رویش قطری

نویسندگان

اله ه قلاوند

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری

لقمان قهرمانی

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

هدایت الله غضنفری

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

زاهد شاکری

استادیار گروه جنگل شناسی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان