مقایسه نمایه های زیست سنجی گونه وی ول در توده های کمتر دست خورده و گلازنی شده

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 411

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCCDCE04_325

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

گونه وی ول از گونه های مهم تشکیل دهنده ی جنگل های زاگرس شمالی می باشد که به دلیل خوش خوراکی برگ ها در معرض گلازنی شدید قرار گرفته است. به منظور مقایسه نمایه های زیست سنجی گونه وی ول در توده های گلازنی شده و کمتر دست خورده، یک توده کمتر دست خورده و یک توده گلازنی شده در مجاورت توده کمتر دست خورده با شرایط فیزیوگرافی تقریبا مشابه انتخاب شد. با انجام آماربرداری، دو قطر بزرگ و کوچک تاج در تمامی درختان با قطر یقه بیش از 5 سانتی متر اندازه گیری شد. در درختان وی ول علاوه بر مشخصات بالا ارتفاع کل، ارتفاع تنه و ارتفاع تاج نیز اندازه-گیری شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمایه های زیست سنجی ارتفاع تنه، ارتفاع تاج (در طبقات قطری 5/58-5/17 سانتی متر)، سطح تاج ( در سطح 1 درصد) و میانگین ارتفاع کل در طبقات قطری (در سطح 5 درصد) درختان وی ول در توده های مورد بررسی تفاوت معنی دار وجود دارد. میانگین نمایه های زیست سنجی یاد شده در توده کمتر دست خورده بیشتر از توده گلازنی شده بود.

کلیدواژه ها:

گلازنی ، نمایه های زیست سنجی ، توده کمتر دست خورده ، گلاجار

نویسندگان

اله ه قلاوند

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری

لقمان قهرمانی

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

هدایت الله غضنفری

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

زاهد شاکری

استادیار گروه جنگل شناسی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان