شناسایی دغدغه های کلیدی تامین کنندگان در یک سازمان دفاعی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 545

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB03_009

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، برون سپاری مورد توجه مدیران و مسیولان سازمان های دولتی قرار گرفته و به عنوان وسیله ای برای کوچک سازی و چابک سازی سازمانی مطرح شده است. برون سپاری باید بر مبنای چارچوب مشخص و تعریف شده ایی که در راستای استراتژی اصلی هر سازمان است انجام شود و ضمن حفظ منافع و مزیت های سازمانی، شایستگی های اصلی سازمان برونسپاری نشود و نکته بسیار مهم روابط و تعاملات سازمان های صنعتی وزارت دفاع با تامین کنندگان باید به نحوی باشد که موجب ارتقاء عملکرد زنجیره تامین گردد و الان اینگونه نیست و مشکلات متعددی در مدیریت زنجیره تامین و شبکه همکاران دفاعی وجود دارد و این روند نه تنها ارتقاء عملکرد شبکه تامین یعنی تحویل بموقع، ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه ، که دغدغه های مقام معظم رهبری در تولید محصولات صنعت دفاعی است را در پی ندارد بلکه پایداری ، قوام و بقاء شبکه همکاران دفاعی را تضعیف می کند و یک شبکه توانمند را ایجاد نمی کند.تحقیق پیش رو از نظر ماهیت کاربردی، به لحاظ هدف توصیفی- پیمایشی است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه و مصاحبه است. برای تایید روایی محتوای پرسش نامه از نظرات 15 خبره در حوزه دفاعی استفاده شد. سوالات پرسش نامه بین 120 تامین کننده که به صورت خوشه ای و طبقه ای از جامعه تامین کنندگان شبکه همکاران دفاعی انتخاب شدند، توزیع شد. نرخ بازگشت پرسش نامه ها 31 درصد به تعداد 37 پرسش نامه تکمیل شده، بوده است. پایایی ابزار تحقیق با بهره گیری از نرم افزار SPSS عدد 0/791 را نشان داد که بیانگر پایایی بالای پرسش نامه است. با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کلموگروف- اسمیرونوف و آزمون فریدمن، نتایج حاصل از پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد حوزه جریان مالی بالاترین دغدغه را در بین تامین کنندگان، در شبکه همکاران دفاعی ایجاد می نماید، که در بخش نتایج پیشنهادات در سطح استراتژیک و ساختار برای ارتقاء عمکرد زنجیره تامین داده شد.

کلیدواژه ها:

دغدغه های تامین کنندگان ، شبکه همکاران دفاعی ، برون سپاری