بررسی عددی اثر آرایش و تعداد دیمپل بر جریان و انتقال حرارت در یک میکروکانال

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMCONF01_123

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در این مطالعه به بررسی استفاده از دیمپل و نقش آرایش و تعداد دیمپل بر جریان و انتقال حرارت در یک میکروکانال با هدف خنککاری یک قطعه الکترونیکی پرداخته شده است. بدین منظور 4 آرایش مختلف دیمپل در کف کانال طراحی و مدلسازی گردید. در مدلسازیعددی رینولدز ثابت و برابر با 500 در نظر گرفته شد. همچنین عددی شار حرارتی که به بخش میانی کانال وارد می شود برابر با (W/cm (2100 در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از دیمپل بدون تحمیل افت فشار اضافی به سیستم میتوان انتقال حرارت را افزایش داد. همچنین با استفاده از مدل پیشنهادی C دمای بیشنه و میانگین سطح به ترتیب 5 و 4 درجه کاهش یافت. همچنین با توجه به نتایج این مطالعه تعداد دیمپل از آرایش دیمپل عامل موثرتری بر انتقال حرارت و افت فشار در میکروکانال است.

نویسندگان

سعید صمدزاده باغبانی

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری

علیرضا ریوف پناه

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری