مدل سازی انتشار اطلاعات بر روی کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMCONF01_096

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی آنلاین با ارایه خدمات و اهداف گوناگون طیف وسیعی ازکاربران را به خود جذب کرده اند. باتوجه به ساختار روابط اجتماعی میان کاربران و وجود گونه های اطلاعاتی مختلف در این شبکه ها،چگونگی مدل سازیکاربران و نحوه گسترش انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن تاثیر ارتباطات حایز اهمیت است.تاکنون مدلهای مختلفی برای مدل سازی انتشار در شبکه های اجتماعی ارایه شده است که در اکثر این مدل ها از حالت ساده ای بهصورت کاربران فعال و غیرفعال استفاده شده است با در نظر گرفتن این نکته که در دنیای واقعی، نحوه ی تاثیرپذیری افراد درانتشار اطلاعات به صورت مرحله ای صورت می گیرد ، در این مقاله با استفاده از یک الگوریتم مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی هر گره از گراف به یک اتوماتای یادگیر مجهز شده و بر اساس روابط همسایگی گره های گراف و روابط کل گراف با یکدیگرفرآیند پاداش و جریمه به اقدام های اتوماتای یادگیر اعمال می شود. به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی آزمایشاتی برروی دادگان استاندارد شبکه های اجتماعی ترتیب داده شده است و بر اساس پارامترهای مختلفی نیز مورد مقایسه قرار گرفتهاست. با توجه به ماهیت یادگیر اتوماتای یادگیر سلولی و دریافت بازخورد از محیط نتایج شبیه سازی حاکی از برتری نسبیمدل پیشنهادی در مقایسه با مدل انتشار اتوماتای سلولی می باشد.

نویسندگان

شرمین رضایی

کارشناسی ارشد ، گروه کامپیوتر ، واحد ملایر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملایر، ایران

رسول روستایی

عضو هیات علمی ،گروه کامپیوتر ، واحد ملایر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملایر، ایران