طراحی خانه مهر، نگرشی به پیوند نسل ها (مرکز فرهنگی مختص میانسالان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARCHITECTUREUR02_039

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در طول تاریخ، سکونت یکی از مهمترین نیازهای انسان بوده است. در هر سرزمین با توجه به فرهنگ، آیین، اقلیم و نحوه معیشت مردم، فرم و الگوی خاصی از سکونت به وجود آمده، اما معیارهای اصلی طراحی مسکن در بین اقوام مختلف به طور مشابه به کار رفته است. در این بین شهرها، روستاها و مجموعه های زیستی، سرشار از خاطراتی است که در ذهن ساکنان، جایگاهی همیشه ماندنی دارند.خاطراتی که گاه فردی اند و از جایگاه مهمی در بیوگرافی فرد برخوردارند و گاه، جمعی و در میان همه شهروندان و اعضای جامعه ،خاطراتی از گذشته های مشترک که پیوندی ناگسستنی با هویت جمعی افراد و هویت مکانی و فرهنگ آنها و نسل ها، پیدا می کنند. حال در جامعه امروزی افزایش سریع تعداد میانسالان و بازنشسته گان متضمن پیامدهای متعددی است. اکثر این میانسالان از نظر اقتصادی افرادی غیرسازنده و مصرف کننده از نظر اجتماعی تنها و منزوی، از نظر سلامت و بهداشت، درمعرض خطر ابتلا به بیماری های مزمن، معلولیت ها و ناتوانی های ناشی از آن هستند پرداختن به مسایل و مشکلات میانسالان با توجه به صنعتی شدن جوامع و تبعات اقتصادی- فرهنگی و اخلاقی آن، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در مقاله حاضر، طراحی معماری خانه مهر در شهر ملایر به عنوان نمونه موردی مطالعه شده و مولفه های ایجاد خاطره جمعی و هویت برای شهروندان ملایر، و عوامل تاثیر گذار بر پسوند نسل ها در خلال یک پیمایش میدانی، بازشناسی شده است. از منابع کتابخانه ای و تحلیل توصیفی استفاده شد. یافته های مقاله بیانگر آن است که مولفه های معنا، کالبد و فعالیت به ترتیب بیشترین تاثیر را در ارتقای طراحی معماری خانه مهر میانسالان در شهر ملایر و ایجاد حس تعلق در شهروندان را دارند. نتیجه نهایی مقاله آن است که برنامه ریزی کالبدی می بایست برای تقویت فعالیت های مناسب اجتماعی و فرهنگی و معنا بخشیدن به شهر انجام پذیرد و نقش این عناصر ارزشمند در ایجاد فضای شهری خاطره انگیز و با هویت و فرهنگ، برای شهروندان بیش از یک بنای تاریخی است.

کلیدواژه ها: