تاثیر تجارت الکترونیکی بر کنترل داخلی و عملیات حسابرسی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 696

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_115

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

روند نوینی در تجارت الکترنیکی مورد تایید قرار گرفته، که در آن از اینترنت به عنوان یک راهکار مناسب در پیادهسازی شبکه های ارتباطی بین سازمانی استفاده می شود، تحولاتی که در زیر ساخت های تکنولوژی بین سازمانی (درونشبکه و برون شبکه) صورت گرفته، منجر به ایجاد مشاغل تجاری پیچیده ای گشته است. این پیچیدگی ها تاثیر بسزا یی برسیستم های کنترل داخلی و نیز عمل یات حسابرسی دارد. سی ستم کنترل داخلی، متشکل از مجموعه ای از مکانیسم هایکنترل می باشد که ، مطابق با مدیریت ریسک مربوط به فرآیندهای کسر و کار طراحی شده است. این مکانیسم ها نقشیمهم، در تامین امنیت معاملات تجارت الکترنیکی و نیز در تداوم و گسترش چنین تجارت هایی، ایفا می کنند. اهمیت فزایندهتجارت الکترنیکی و نیاز مبرم به وجود امنیت در چنین معاملاتی، نویسندگان را بر آن داشته ، تا با بکارگیری مهندسیسازمانی از یک چشم انداز جامع، به مطالعه و بررسی یک سیستم کنترل داخلی بپردازند که به خودی خود ، اجرای عملیاتحسابرسی در زمان واقعی، و نیز معاملات تجارت الکترونیکی را با بکارگیری تکنولوژی دیجیتال امکان پذیر می سازد.نویسندگان ، در رابطه با جنبه های سازمانی موضوع ، چارچوب تجارت الکترونیک سازمانی ، که توسط مرکز مهندسیسازمانی INESC-INOV پیشنهاد شده و بر پایه سه مفهوم اصلی (استراتژی کسب و کار، فرآیند کسب و کار، سیستم های اطلاعاتی) می باشد، را انتخاب کردند. این چارچوب، از نظر فنی از ایجاد یک نمایه جدید برای زبان مدل سازییکپارپه (ULM) استفاده می کند. از سوی دیگر، در رابطه با رویکرد کنترل داخلی، نویسندگان چارچوب کوزو به نام چارچوب مدیریت ریسک سازمانی را انتخاب کرده اند که کنترل داخلی را به عنوان یک پروسه در نظر گرفته و دیدگاهی جهانی نسبت به سازمان دارد.

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیکی ، کنترل داخلی ، فرآیندهای کسر و کار ، معاملات تجارت الکترونیکی ، حسابرسی مبتنی بر ریسک ، زمان واقعی حسابرسی

نویسندگان

جابر قدرتی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی الغدیر تبریز