بررسی اثر عصاره اسپیرولینا بر لاین سلولی DU145 و بیان ژن OCT4 در سلول های تیمار شده با عصاره

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 569

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNCMB03_101

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

سرطان پروستات دومین بدخیمی رایج در مردان است. در مطالعه حاضر به امکان ایجاد یک روش درمانی موثر در این سرطان پرداخته شده است. در مطالعه حاضر به بررسی اثر عصاره جلبک اسپیرولینا بر لاین سلولی DU145 سرطان پروستات و تغییر بیان ژن OCT4 در سلول های سرطانی پرداخته شده است که این ژن یکی از ژن های درگیر در مسیر خود تجدیدی است. به این منظور عصاره جلبک اسپیرولینا بر لاین سلولی مذکور اثر داده شد و میزان میرایی سلول با روش MTT و تغییر بیان ژن OCT4 نیز با استفاده از Real Time PCR ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که سلول های تیمار شده با این عصاره در بررسی MTT پس از 48 ساعت نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار داشت و همچنین بر بیان ژن OCT4 نیز اثر کاهنده داشت. این اثر با افزایش غلظت و زمان تغییرات معنادار پیدا کرد. بیشترین کاهش بیان در غلظت 800 میکرومولار از عصاره در 72 ساعت پس از تیمار مشاهده شد. در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که عصاره اسپیرولینا با تاثیر بر ژنها اصلی مسیر نامیرایی و کاهش بیان آنها کمک به کاهش میزان تقسیم سلولی می کنند و این کاهش باعث عدم توسعه بافت سرطانی می شود.

نویسندگان

لیلا زمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته زیست شناسی تکوین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، پرند، ایران

سعید ذاکربستان آباد

دانشیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، پرند، ایران

مسعود صالحی پور

استادیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، پرند، ایران