نگرشی بر ضوابط و مقررات فنی در صنعت ساختمان ایران

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,539

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_071_3387796496

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

تدوین ضوابط فنی و وضع مقررات لازم در زمین ههای مختلف ساخت و ساز به همراه آموزش و نظارت جدی برطراحی و اجرای ساختمان، هدفی است که باید با جدیت دنبال شود و به عنوان یک راهبرد در برنامه های توسعه به آن نگریسته شود. برای رسیدن به این هدف باید با ایجاد مکانیزمهای پویا ارتباط منطقی بین تدوین کنندگان ضوابط و مقررات،مجریان ساخت و ساز و دستگاه های نظارتی ایجاد شود.قانونمند شدن نظام و فرآیند ساخت و ساز زمینه افزایش سطح تخصصها را فراهم کرده و موجب می شود که ساختمانهای احداثی در آینده از کیفیت بهتری برخوردار باشند. همچنین در صنعت ساختمان، ضوابط ساختمانی ملی از این دیدگاه اهمیت بسزا دارد که رعایت آنها در حفظ جان و مال انسانها تأثیر مستقیم داشته و می تواند به حفظ سرمایه های ملی بینجامد.ضوابط و مقررات ساختمانی باید جامعیت داشته و تمامی ابعاد کیفی و عملکردی ساختمان شامل شناخت شرایط ساختگاهی، طراحی، اجرا، مصالح و تعمیر و نگهداری را باتوجه به شرایط کشور پوشش دهد. متاسفانه بررسی مجموعه ضوابط و مقررات ساختمانی کشور بیانگر عدم توازن از یک سو و به روز نبودن آنها از سوی دیگر است، که لزوم یک همکاری ملی برای گسترش دامنه و به روز کردن آنها را طلب م یکند.البته پرواضح است وضع ضوابط و مقررات ساختمانی به خودی خود گر های از مشکلات موجود درساختما نسازی کشور نمی گشاید و تا یک سیستم کنترل جدی بر اجرای آنها، نظام صحیح ترویج و فراگیر کردن آنها و توسعه آموزش برای ارتقای سطح دانش دست اندرکاران وجود نداشته باشد، راه به جایی نخواهیم برد.در این مقاله سعی شده است با بیان لزوم تدوین ضوابط و مقررات ساختمانی، نقاط ضعف موجود را نشان داده وپیشنهادهایی برای گسترش دامنه آنها از یک سو و کنترل بهتر ارائه نماید.

نویسندگان

محمدحسین ماجدی

مدیردفتر تدوین ضوابط و مقررات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن