بررسی تاثیر استقرار مدیریت دانش بر نوآوری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 668

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF02_330

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

بقا و حیات سازمان ها وابسته به انعطاف پذیری آنها در محیط متغیر امروزی است. نوآوری یکی از عواملی است که به سازمان ها کمک می کند تا واکنش لازم را در برابر تغییرات محیطی نشان دهند. نوآوری امکان انطباق سریع با تغییرات را فراهم میآورد و در دریافت محصولات و بازارهای جدید به سازمان کمک میکند تا با این روش از خود در مقابل ناپایداریهای محیطی محافظت کند. بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال نوآوری در ارایه محصولات و خدمات میباشند و در این راه، مدیریت دانش می تواند یکی از مهمترین ابزارهای نوآوری و در نتیجه موفقیت و رشد بانک-ها محسوب شود. دانش مانند هر منبع دیگری در بقاء و موفقیت سازمان در بازار جهانی، حیاتی و سرنوشت ساز است. مدیریت دانش ابزار مهمی است که سازمانها از طریق آن بهتر میتوانند دانش و اطلاعات را مدیریت کنند در این پژوهش ابتدا مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش و عملکرد نوآورانه مرور شد. سپس با انجام یک تحقیق میدانی و کمک گرفتن از نتایج آن ارتباط مدیریت دانش با عوامل مختلف عملکرد نوآورانه مورد بررسی قرار گرفت. بانک مهر اقتصاد به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است .جمعیت آماری مورد بررسی از بین مدیران و کارشناسان ارشد این بانک انتخاب شده اند. نتایج حاصله نشان داد بین استقرار مدیریت دانش و بهبود عملکرد نوآورانه و عواملی چون نوآوری در محصول و نوآوری استراتژیک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین استقرار مدیریت دانش و نوآوری فرایندی رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد.

نویسندگان

رضا موثقی امینی

کارشناسی ارشد، . دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، ایران