جایگاه فطرت در ساختار وجودی انسان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,060

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCRT04_392

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

خداوندمنان انسان رادوبعدی افرید بعد روحانی انسان بربعد جسمانی او تفوق دارد؛ این بعد روحانی چونبراساس نفخ الهی صورت گرفته است؛ گرایش شدید به عالم معنا دارد وهنگامی که با عالم معنا ارتباط برقرارمی کند به آرامش می رسد؛خداوند به انسان فطرت داد واین فطرت که سرشتی ویژه و آفرینش خاص است،غیر از طبیعت است که در همه موجودات جامد یا نامی و بدن حیوانی یافت میشود ؛فطرت در سه بخشگرایش ها وادراکات وتوانایی های انسان خود رانشان می دهد؛ کار پیامبران شکوفا ساختن فطرت ها، و بهیادآوردن نعمتهاى فراموش شده الهى، از جمله سرشت توحیدى، و استخراج گنجهاى معرفت است که دردرون جان و اندیشه انسان ها نهفته و مستور است درمقاله حاضربعد ازتوضیح مفهوم فطرت ومختصات امورفطری؛ اقسام امور فطری توضیح داده شده است ودر انتها نقش فطرت در ساختار وجودی انسان تبیین گردیده است.

نویسندگان

مهری چنگی آشتیانی

استادیار دانشکده شریعتی