ارزیابی ریسک پل ها با استفاده از دستورالعمل fema452

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 734

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0835

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

پل ها عناصر کلیدی شبکه حمل ونقل هر کشور بوده و از اهمیت ویژهای برخوردارند. همچنین بر اساس مستندات و اخبار موجود از حملات تروریستی سال های اخیر ،خصوصا تحرکات داعش در عراق و سوریه ، پل ها از اهداف مهم برای حمله تروریستی بوده اند. با افزایش حملات تروریستی و پیامدهای منفی ناشی از آنها، طراحی پل های مقاوم در برابر انفجار ،اهمیت یافته است. انهدام پلها منجر به کاهش قابل توجه دسترسی و افزایش زمان تاخیر در جابه جایی میشود. اما پژوهش های بسیار محدودی در مورد ارزیابی ریسک پل انجام شده است .درک آسیبپذیری بالقوه شبکه های حمل ونقل در برابر تهدیدات به منظور مدیریت ریسک آنها و درنتیجه کاهش اثر اختلالات در فرآیند حمل ونقل بسیار مهم است .هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ریسک پل ها با الگوبرداری از روش fema452 می باشد.در این راستا ضمن تعیین تهدیدات مبنا،ارزیابی ارزش دارایی و آسیب پذیری باتوجه به اجزای پل صورت گرفته که بر اساس آن ریسک حاصل محاسبه شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا جمشیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمدیاسر رادان

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمدعلی نکویی

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر