ارایه چارچوبی برای مدیریت ارزش کسب شده مبتنی بر تحلیل ریسک

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 681

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

مدیریت پروژه از مسایل مهمی است که سازمان های پروژه محور ب-ا آن روبهرو هستند. دو روش پرکاربرد برای مدیریت پروژه، مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک هستند. به منظور مدیریت بهتر پروژه ادغام این دو روش می تواند کاستی های هریک از این دو روش را پوشش داده و باعث بهبود فرآیند مدیریت پ-روژه می شود. این مقاله با هدف ارایه چارچوبی برای مدیریت ارزش کسب شده مبتن-ی بر ریسک در پروژه ها تدوین شده که بتواند در راستای تصمیم گیری بهتر، محدوده مشخصی از هزینه و زمان نهایی پروژه را در اختیار مدیران پروژه قرار دهد. محقق با بهره گیری از روش انجمن مدیریت پروژه2008 به تلفیق دو روش مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک به صورت همزمان، به ارایه یک چارچوب مدون پرداخته و کارایی و دقت در پیشبینی هزینه و زمان نهایی پروژه را افزایش داده است. این چارچوب در مرحله اول پس از شناخت پروژه و ویژگی های آن، به تحلیل ریسک پرداخته و زمان و هزینه نهایی پروژه را تخمین میزند. سپس در مرحله دوم پس از به روزرسانی اطلاعات پروژه و محاسبه شاخص های روش ارزش کس-ب ش-ده، ب-ا اجرای دوباره تحلیل ریسک، هزینه و زمان نهایی پروژه را پس از اعمال نمودن تغییرات پیش آمده، محاسبه میکند.

نویسندگان

سید علیرضا میر محمدصادقی

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین

سید رسول حسینی بهارانچی

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین

نیما ساعدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین