سنتز نانوساختارهای سولفیدمنگنز به روش ماکروویو-سولوترمال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 493

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF01_003

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

نانوساختار سولفید منگنز با واکنش منگنز کلراید و سدیم سولفات در حلال اتیلن گلیکول در بازه دمایی C 220-120 به روش سولوترمال - ماکروویو ایجاد شد. نانوساختارهای سولفید منگنز ساخته شده توسط دستگاه های شناسایی مختلفی همانند پراش سنج پرتو ایکس، میکروسکوپ های الکترونی روبشی و پراش انرژی پرتو ایکس مورد مطالعه قرار گرفتند. الگوی حاصل از پراش انرژی پرتو ایکس و پراش سنج پرتو ایکس به ترتیب بیانگر وجود عناصر مورد نظر و تشکیل فاز سولفید منگنز می باشند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی حاکی از ترکیب نانوساختارهایی به شکل ذرات بهم چسبیده به صورت کروی را نشان داد.

نویسندگان

بهاره قنبری

گروه فیزیک، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران گروه فیزیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

فرید جمالی شینی

مرکز تحقیقات مهندسی سطح پیشرفته و نانومواد، گروه فیزیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

رامین یوسفی

گروه فیزیک، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران