مقایسه و رتبه بندی کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی بر اساس وضعیت کیفیت خدمات و میزان به کارگیری نوآوری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SLIAO01_006

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت کیفیت خدمات و نوآوری کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی شهر یزد است.روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و نرم-افزارهای لینگو و اس.پی.اس.اس.22 انجام گرفته است. کتابخانه های مورد بررسی بر حسب شاخص-های ورودی نوآوری و شاخص های خروجی کیفیت خدمات مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: کتابخانه های مورد بررسی از نظر شاخص های کیفیت خدمات از وضعیت مطلوبی برخوردارند اما در زمینه نوآوری، کتابخانه های تخصصی از وضعیت مطلوب تری نسبت به کتابخانه های دانشگاهی برخوردارند. همچنین ضریب همبستگی (646/0) بین کیفیت خدمات و نوآوری نشان دهنده همبستگی مستقیم و معنادار بین متغیرها بود. دیگر یافته ها حاکی از کارایی بیشتر کتابخانه های دانشگاه یزد و ادارات برق و مخابرات از نظر بکارگیری نوآوری برای بهبود کیفیت خدمات بود.اصالت/ ارزش: علیرغم وجود پژوهش های پراکنده در هر یک از زمینه های نوآوری، کیفیت خدمات و مدل آرمانی تحلیل پوششی داده ها، پژوهش حاضر سعی دارد تا همزمان به بررسی این مفاهیم در ارتباط با کارایی کتابخانه ها بپردازد. به علاوه، کتابخانه های ناکارا می توانند خود را به کتابخانه های کارا نزدیک نموده تا به سطح کارایی لازم دسترسی یابند.

نویسندگان

فاطمه مکی زاده

علم اطلاعات و دانششناسی، استادیار، دانشگاه یزد.

محبوبه فرزین یزدی

علم اطلاعات و دانششناسی، دانشجوی دکتری، دانشگاه الزهرا.

سعید رضایی شریف آبادی

علم اطلاعات و دانششناسی، استاد، دانشگاه الزهرا.