بازیابی پلاتین از کاتالیست اگزوز خودرو به روش لیچینگ و سمانتاسیون

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,918

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF01_060

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش امکان بازیابی پلاتین از کاتالیست مستعمل اگزوز خودرو به کمک فرآیندهای انحلال و سمنتاسیون مورد مطالعه قرار گرفت. پلاتین به کمک محلولی از هیدروکلریک اسید، نیتریک اسید و نمک آلومینیوم کلراید، حل شده و سپس در مرحلهی بعدی مورد بازیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد می توان تا 90 درصد از پلاتین موجود در کاتالیست را با محلول اسیدی حل نموده و در ادامه به کمک سمنتاسیون با پودر مس از محلول بازیابی نمود. در فرآیند سمنتاسیون نقش دما و زمان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از سمنتاسیون محلول نشان داد که به کمک پودر مس و در دمای 50 درجه سانتیگراد 82 درصد از پلاتین کاتالیست بازیابی گردید. نزدیک بودن جایگاه مس در سری الکتروشیمیایی به پلاتین باعث عدم رسوب دهی سایر ناخالصی های کاتالیست گردید.

نویسندگان

حسن صابری

کارشناسی ارشد مهندسی مواد، واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

محمدحسین همتی

استادیار گروه مهندسی مواد، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران