بررسی تاثیر استراتژی های ناب و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین و عملکرد شرکت با نقش واسطه ای سیستم های اطلاعاتی در شرکت مپنا توسعه (2)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 660

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARTE-2-8_007

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکتها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی و ناب شده است. این امر موجب گردیده تا بنگاه ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت پذیری خود به شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری و چابکی و نابی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند. در این تحقیق به بررسی تاثیر استراتژی های ناب و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین و عملکرد شرکت پرداخته شده است و ارتباط نابی و چابکی بر عملکرد شرکت مپنا توسعه (2) مورد بررسی قرار میگیرد و شدت تاثیر این مولفه ها بر عملکرد زنجیره تامین و عملکرد شرکت بدست آمد. روش این تحقیق از نوع پیمایشی – توصیفی میباشد . جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه مدیران و کارکنان شرکت مپنا توسعه (2) شامل حدودا 1200 نفر می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد، استراتژیهای ناب و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین و عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری وجود دارند.

نویسندگان

امیررضا فرهی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ها و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان. ایران

مرجان محمدجعفری

مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی کرمان. ایران