تحلیل عددی اثر جریان الکتریکی فرعی براندازه دکمه جوش اتصالات جوش نقطه ای مقاومتی در ورقه ای آلیاژ آلومینیوم 2219

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 551

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WELDING01_014

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

تا کنون جنبه های اندکی از اثر جریان الکتریکی فرعی در جوش نقطه ای مقاومتی مورد تحلیل قرار گرفته است. اثر شار فرعی در نقطه جوش مقاومتی (RSW) به واسطه جریان الکتریکی فرعی ایجادشده از طریق نقطه جوش های قبلی بروز میکند. بنابراین ابعاد دکمه جوش، ساختار متالورژیک، و استحکام مکانیکی نقطه جوش های متاثر از اثر شار فرعی تحت تاثیر تغییرات جریان الکتریکی و توزیع دمایی ناشی از این جریان قرار میگیرند . پارامترهای موثر شامل فاصله جوش، و تعداد یا ابعاد نقطه جوش قبلی میشود. در این مطالعه، اثر شار الکتریکی فرعی در جوش نقطه ای مقاومتی، به کمک یک مدل المان محدود، روی ورقه ای آلومینیوم 2219 مورد تحلیل قرار گرفته است. فاصله، جریان الکتریکی، و زمان جوشکاری جهت درک مکانیزم اثر شار الکتریکی فرعی روی کیفیت نهایی دکمه جوش نهایی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این راستا اثرات متقابل حرارتی و الکتریکی شامل وابستگی دمایی خواص جنس و رسانایی تماسی، به همراه جنبههای مکانیکی در مدل سهبعدی کارتزین مورد بررسی قرار گرفته اند. تاثیر شار الکتریکی فرعی روی هندسه دکمه جوش، به صورت عددی تحلیل شده است و ابعاد دکمه جوش مورد پیشبینی قرار گرفته اند. تاثیر شدید جریان الکتریکی فرعی روی ارتفاع دکمه جوش نیز کشف شده است. نتایج مورد با مطالعه تجربی-عددی قبلی مورد مقایسه قرار گرفتهاند و مطابقت مطلوبی دیده میشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

افضل روانگرد

عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه فنی و حرفه ای شهید مهاجر اصفهان

مهدی جعفری وردنجانی

مدرس گروه مکانیک دانشگاه فنی و حرفه ای شهید مهاجر اصفهان