مدل هندسی - مکانیکی تخمین رفتار کششی پارچه تاری – پودی ساده در تمام جهات با استفاده از روش انرژی

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

386

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_301

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق، رفتار کششی پارچه تاری-پودی ساده، وقتی که نیرو ها بطور هم زمان به آن اعمال می شدند و پارچه در تمام جهات ازدیاد طول پیدا می کرد، مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل هندسی- مکانیکی برای پیش بینی رفتار پارچه تاری- پودی ساده به عنوان یک سازه نساجی که تحت تنش های کششی در تمام جهات قرار می گرفت، در محدوده الاستیک ارایه شد. برای این منظور از روش انرژی، تیوری کاستیلیانو، سیستم مختصات کروی و شبیه سازی یک روش آزمایش جدید برای بدست آوردن روابط استفاده گردید. یک شاخص به عنوان مدول کششی جامع الاستیک اولیه توسط ما معرفی شد که به هندسه ساختمانی این گونه پارچه ها از قبیل تراکم و موج زدگی نخ های تار و پود و خصوصیات این نخ ها، بویژه سختی خمشی آنها بستگی دارد. در نهایت، رفتار کششی پارچه تاری -پودی ساده زمانیکه بطور همزمان تحت تاثیر نیروهای کششی در تمامی جهات در تنش های کم قرار می گیرد، توسط این شاخص جدید تخمین زده شده است

کلیدواژه ها:

پارچه تاری – پودی ساده ، تیوری کاستیلیانو ، روش انرژی ، مدل هندسی- مکانیکی ، مدول کششی جامع الاستیک اولیه

نویسندگان

سعیدثناگو
سعید ثناگو

گروه مهندسی نساجی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علی اصغراصغریان جدی
علی اصغر اصغریان جدی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران، ایران

مهدیکمالی دولت آبادی
مهدی کمالی دولت آبادی

گروه مهندسی نساجی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

هادیدبیریان
هادی دبیریان

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران، ایران