محاسبه نیروی برآ و پسای پارافویل با استفاده از مدل ویسکو الاستیک

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,420

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_264

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله نیروهای آیرودینامیکی پارافویل(ایرفویل پارچه ای) مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی ایرفویل به صورت متداول با نرمافزار فلوینت انجام میگیرد. ارزیابی با نرمافزار فلوینت پیچیده است بنابراین در این مقاله مدل جرم–فنر – دمپر برای محاسبه نیروهای آیرودینامیکی پیشنهاد شده است. این سیستم با چهار درجه آزادی و شامل جرم با فنر خطی و میرا کننده است. معادله تعادل نیروهای نیوتن با فرض متخلخل نبودن پارچه استفاده شده است.در این مقاله ضرایب برآ و پسا برای پارچه تاری پودی تافته محاسبه شده است. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که زاویه حمله اثر مهمی روی ضریب پسا دارد. اثر سرعت جریان هوا روی نیروی پسا قابل توجه است در حالی که زاویه حمله نقش کمتری دارد. در این مقاله حداکثر میزان ضریب پسا و نیروی پسا برای زاویه حمله صفر در سرعت هوای 20 متر بر ثانیه 0,303 و 25 نیوتن به دست آمده است.

نویسندگان

صفیه عبدی نسب

یزد، دانشگاه یزد

اسفندیار اختیاری

یزد، دانشگاه یزد

محمد سفید

یزد، دانشگاه یزد