مقایسه مدل های آشفتگی مختلف در شبیه سازی جریان و پراکندگی گاز آلاینده پیرامون یک ساختمان بلند

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM06_086

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

پدیده پراکندگی گازهای آلاینده در پشت ساختمانهای بلند و درون خیابانهای شهری که در آن نواحی، سرعت باد کم است یک مساله بسیار جدی به حساب می آید. با توجه به این مهم که روشهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) امکان پیش بینی پراکندگی گازهای آلاینده و تعویض هوا در مناطق شهری را فراهم میکنند، دستیابی به عملکرد مدلهای آشفتگی مختلف در تخمین صحیح این پدیده ها بسیار مهم است. در این مقاله، قابلیت مدلهای مختلف − به منظور پیش بینی میدان جریان و پراکندگی گاز آلاینده در اطراف یک ساختمان بلند به همراه دریچه خروج گاز آلاینده بر روی زمین در پایین دست ساختمان بررسی شده و نتایج عددی به دست آمده با نتایج تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفتهاند. تمامی محاسبات انجام شده در مقاله حاضر با استفاده از نرمافزار تجاری Ansys Fluent 16.1 انجام گرفته است. در تحقیق حاضر، سه مدل آشفتگی پرکاربرد یعنی مدل – استاندارد، مدل RNG – و مدل Realizable مورد مقایسه قرار گرفتهاند. در این تحقیق، مدلهای اصلاح شده به دلیل آشکار ساختن ساختارهای پایه جریان همانند ناحیه جریان برگشتی در ناحیه دنباله در پشت ساختمان بلند، نتایج مطلوبی را برای میدان غلظت در مقایسه با نتایج تجربی پیش بینی نمودهاند. مدل RNG بهعنوان بهترین مدل آشفتگی در مقایسه با سایر مدلهای آشفتگی مورد بررسی در این مقاله شناخته شده است.

نویسندگان

فرزاد بازدیدی طهرانی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

پیام غلامعلی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

محسن کیامنصوری

دانش آموخته دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد جدیدی

پژوهشگر دوره پسا دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران