اقتصاد سیاسی نفت و شهرنشینی در ایران (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 717

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URBANLIFE01_026

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی در کشورهای با اقتصاد تک محصولی نفت همواره در توسعه و پیشرفت اینکشورها نقش قابل توجهی را ایفا کرده است. ایران نیز از جمله کشورهای با اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت و درآمدهاینفتی است که اساس قدرت اقتصادی و پایه توسعه آن است. با توجه به اینکه در کشورهای با رانت نفت، منبع تامین بودجهبسیاری از برنامه های توسعه و نوسازی از محل درآمدهای نفتی است، نفت و درآمدهای حاصل از آن بنیان خدمات عمرانی وتوسعه شهری در تمام شهرهای ایران است. به علاوه صنعت نفت و فرآیند استخراج و بهره برداری از آن شکل خاصی از بافتشهری و شهر نشینی در شهرهای نفت خیز ایران به وجود آورده است. با توجه به این که یک برنامه مدون و جامع در جهتتوزیع مناسب و برابر درآمدهای نفتی در مناطق شهری و روستایی شکل نگرفته است، گاهی اوقات وجود نفت باعث توسعه وپیشرفت مناطق نفت خیز و شهرهای در مجاورت این مناطق نشده است. در این پژوهش تلاش می شود نقش اقتصاد سیاسینفت در فرایند پیشرفت و توسعه اقتصادی و عمرانی ایران و به طور خاص زندگی شهری در شهرستان کرمانشاه بررسی وتحلیل شود.

نویسندگان

محمدباقر حشمت زاده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

یاسر قایمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

لیلا جمور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی