تدوین استراتژی بهینه سازی فاضلاب نیروگاه ها و ارایه راهکارهای مدیریت زیست محیطی ( مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان )

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 990

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF02_015

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه صنایع تولید برق بزرگترین مصرف کننده آب درتمام نواحی توسعه یافته جهان هستند و گسترش جوامع بشری در کنار رفع بسیاری از نیازهای بشر دگرگونی های زیادی را در محیط زیست به وجود آورده است. هدف از این تحقیق، تدوین استراتژی و بهینه سازی فاضلاب و ارایه راهکارهای مدیریت زیست محیطی فاضلاب نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق در زمستان 1395 و با در نظر گرفتن شرایط و امکانات تعداد 6 ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید. نمونه برداری و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و آنالیز آنها مطابق روش های مندرج در ( کتاب استاندارد متد ) و در آزمایشگاه معتمد محیط زیست کرمان انجام شد. نمونه های جمع آوری شده از نظر میزان ( سولفات، کلراید، اسیدیته Do، COD، BOD و فلزات سنگین ) و غیره مورد بررسی و با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران جهت استفاده از پساب در کشاورزی ودفع در چاه جاذب مورد مقایسه قرار گرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار STATA 14 و آمار توصیفی استفاده گردیده است. نتایج: طبق نتایج نشان داد تمامی پارامترهای اندازه گیری شده به استثناء اسیدیته و سولفات در حد مجاز استاندارد و مطابق با استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت استفاده از پساب در کشاورزی و دفع در چاه جاذب می باشد. میزان فاضلاب تولیدی در نیروگاه به ازای هر کیلووات برق تولیدی 29 میلی لیتر می باشد. بحث و نتیجه گیری : با توجه به اینکه مهمترین آلاینده خطرناک پساب صنعتی نیروگاه، هیدرازین می باشد می توان با جایگزینی لایه پسید هماتیت به جای پسید منگنیت در درام بویلرها جهت حذف هیدرازین و در نهایت تصفیه پساب صنعتی نیروگاه به روش ترسیب شیمیایی و انعقاد سازی یا ستون های رزینی بعد از حذف آهن و هیدرازین می تواند از بهترین راهکارهای مدیریتی جهت کاهش آسیب پذیری آلایند ها، و استفاده مجدد از پساب در نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان پیشنهاد گردد.

کلیدواژه ها:

فاضلاب ، بهینه سازی ، مدیریت ، نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

نویسندگان

محمد رضا فرج پور

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

هادی زارعی محمود آبادی

مدیر گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

لیلا ولی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد